ΒΙΒΛΙΑ Β' & Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Τηρούμε σωστά τα βιβλία της επιχείρησης σας και κάνουμε επανέλεγχο για να βεβαιώσουμε την ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων. Διατηρούμε πλήρως μηχανογραφημένο λογισμικό και διαθέτουμε οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο, μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας. Αναλαμβάνουμε τις εξωτερικές σας εργασίες, ώστε να μπορείτε να δουλεύετε απρόσκοπτα. Κάνουμε ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμές δηλώσεων και επιλύουμε εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις προς όφελος σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2521401546 και κλείστε σήμερα κιόλας ένα ραντεβού.