ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συνεπούς φακέλου επιδότησης και τον καταθέτουμε μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Μελετούμε διεξοδικά την κάθε προκήρυξη και σας συμβουλεύουμε μόνο για αυτές που υπάρχει πιθανοτήτα να σας εγκριθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2521401546 και κλείστε σήμερα κιόλας ένα ραντεβού.